887 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM

giangiaoxaydungvietxo@gmail.com

LẮP DỰNG VÀ THI CÔNG GIÀN GIÁO

Việt Xô có những mối quan hệ với các nhà thầu, tổ đội thi công có thể giúp và hỗ trợ khách hàng lắp dựng giàn giáo nếu có yêu cầu.