887 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM

giangiaoxaydungvietxo@gmail.com

MÁY TRỘN BÊ TÔNG

MÁY TRỘN BETON 1 BAO

MÁY TRỘN BETON 1 BAO

MÁY TRỘN BETON (MỘT BAO / NỬA BAO)

MÁY TRỘN BETON (MỘT BAO / NỬA BAO)