Sắp xếp theo
COPPHA TÔN
CỐP PHA TÔN
Liên hệ

Có 2 kích thước phổ biến: Cốp pha ton 1000 x 500 mm và 1000 x 1000 mm

- Các tấm coppha thép được liên kết với nhau bằng các phụ kiện ( chốt con sâu, la giằng, V góc,...) để tạo thành bộ khuôn đổ bê tông.

- Sử dụng để đổ bê tông cột, dầm.

- Giá thành rẻ hơn so với coppha panel cũng sử dụng để định hình cột dầm.

Đối tác

image image image image image image image image image
Hotline