887 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM

giangiaoxaydungvietxo@gmail.com

GIÀN GIÁO KHUNG (GIÀN GIÁO H)

GIÀN GIÁO H (NHÚNG NÓNG)

GIÀN GIÁO H (NHÚNG NÓNG)

GIÀN GIÁO ỐNG (MẠ KẼM)

GIÀN GIÁO ỐNG (MẠ KẼM)

GIÀN GIÁO H (MẠ KẼM) / BỘ 2 KHUNG + 2 CHÉO

GIÀN GIÁO H (MẠ KẼM) / BỘ 2 KHUNG + 2 CHÉO

THANH CHÉO ỐP PO LIỀN  CHỐNG GẪY

THANH CHÉO ỐP PO LIỀN CHỐNG GẪY

ĐẦU NỐI GIÁO H

ĐẦU NỐI GIÁO H