CHO THUÊ GIÀN GIÁO

CHO THUÊ GIÀN GIÁO

Cty TNHH Giàn giáo Việt Xô nhận cung ứng dịch vụ cho thuê Giàn giáo, ống tuýp, thiết bị cho các đối tác thân thiết.
(Minh họa: Công trình M-ONE quận 7 do UNICONS thực hiện tập kết vật tư thiết bị thuê của GIÀN GIÁO VIỆT XÔ)


Đối tác

image
image
image
image
image
image
image
image
image
Hotline